•  
 •  

 

 

  За нас 

Директор  - Е.Гурсова-Лазова

          

Г-жа Гурсова-Лазова е: с ІІ клас квалификация за Ръководни кадри и е  Изключително отговорна  и инициативна:


За периода от 2008г.  (периода от началото на Делегираните бюджети) до днес:

 

 • Обнови изцяло дограмата на Сградите на училището – врати и прозорци.

 • Ремонтира основно тоалетните на Новата сграда, като смени тръби плочки, тоалетни чинии и постави на 10бр. клетки на двата етажа нови ПВЦ- врати.

 • На втория етаж на Новата сграда изгради и обзаведе стая за учениците със СОП – 2013г.

 • Постави Външна изолация на Основната сграда на училището  - целият  учителски Колектив начело с Директора през 2012г.- 1 месец- през м.юли и м.август, излязоха в  неплатен отпуск, като  със спестените средства Директора  направи  Външна изолация на Основната сграда.

 • Смени подовата настилка от Зебран във Физкултурния салон с Дюшаме. 

 • Смени остъкляването на същия и постави изолация на външните стени на физкултурния салон –2009г.

 • Направи ремонт на Парната инсталация, като подмени старите изгнили радиатори с нови чугунени радиатори, като им постави и защитни рамки - 2010-2014г..

 • Съдейства за изграждането на Външна спортна площадка – 2011г.на която играят /тренират и младежи от селото и от други училища в района.

 • Изгради 2/два /нови компютърни кабинета,един с терминали за обучение на учениците от 1-4 кл.- 2014-15г.

 • Участва в Проекти на МОН -Целодневно обучение -2014-2017г. и Твоят час -2016-2019г.,Подкрепа за успех иПроект"Образование за утрешния ден"-2019г-.2020г.

 • Замени старото осветление с икономично LЕD осветление - 2016г. 

 • Постави  климатици във всички класни стаи -2017-2019г.

 • Постави във всяка класна стая компютър , осигури лаптопи за учителите -2018г.

 • Постави в две класни стаи на V и VІ клас два малки интерактивни дисплея  за преподаване на ел.уроци -2018г. и голям  Интерактивен дисплей  в голямата компютърна зала -2020г.

 • Създаде електронни дневници за всички класове от І до VІІ -2018г.,които функционират от учебната 2018/2019г.

 • Изгради видеонаблюдение вътрешно и външно за осигуряване безопасността на учениците - 2018г.

 • Смени в 5 класни стаи подовото покритие с устойчив ламинат.

Информация

 

Календар

 

Контакти