•  
  •  

 

 

История

177 училище е открито през месец януари 1892 год.


През 1936-37г. е построен основният корпус. През 1956г. е построена втора сграда, а през 1986-87г. са построени  разширения, котелно помещение и физкултурен салон с олимпийски размери.


От 1988 училището прераства в Средно общообразователно училище. По това време в него се обучават 450 ученика.


За цялата история на училището през него са преминали над 150 учители и над 3000 ученика.


Днес училището разполага с добре обзаведен компютърен кабинет, кабинет по химия и биология, добре оборудван физкултурен салон и  добре обзаведени 15 класни стаи. В училището работят високо квалифицирани педагогически кадри. 


Извънкласна дейност - има мажоретен състав, секция по лека атлетика, волейбол и футбол.


Мажоретният състав участва в национални и международни фестивали. 

Информация

 

Календар

 

Контакти