Добре дошли


177  Основно училище е открито през месец януари 1892 год. През 1936- 1937г. е изграден основният корпус. През 1956г. е построена втора сграда, а през 1986- 1987г. с изградени разширения, котелно помещение и физкултурен салон с олимпийски размери. От 1988 училището прераства в Средно общообразователно училище. По това време в него се обучават 450 ученика. За цялата история на училището през него са преминали над 180 учители и над 3500 ученика. Днес училището разполага с два добре обзаведени компютърни кабинети, STEM кабинет по природни науки,  два добре оборудвани физкултурни салони -Голям и Малък и добре обзаведени 15 класни стаи. В училището работят висококвалифицирани педагогически кадри.  


Извънкласна дейност : Волейбол и футбол, занимания по интереси


 

Какво предлага 177 ОУ?

 

 • Компетентно и качествено обучение по програмите.Осигуряване на шкафчета за всеки ученик за съхранение на учебниците в училище.
 • Целодневна организация на обучение – до 18.00 ч .:
 • Обяд в училище /при желание на родителите – Кетъринг с/у заплащане/.
 • Училищен бюфет със здравословни храни разрешени.
 • Безплатен плод , мляко , млечни продукти и сандвич за закуска.
 • Има осигурен редовен и безопасен транспорт от и до околните села , с ученически автобус или месечна карта за пътуване.
 • Спокойна обстановка за учение и почивка в отделени учебни помещения.
 • Три игротеки. 
 • По-малкият брой ученици в училището осигурява безопасност и сигурност на децата и добра възможност на учителя за организация и контрол при усвояване на учебния материал.
 • Училището разполага с външно и вътршно видеонаблюдение за осигуряване на сигурността на учениците.
 • Занимания по информационни технологии в два Компютърни кабинета. 
 • Интерактивно обучение чрез преподаване на уроки с мултимедийни проектори, електронни уроци .
 • Зала с терминали и система „Енвижън"- един компютър-много мишки.
 • Работа по проект Занимания по интереси- допълнително обучение по Информационни технологии и Компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас .
 • Участие в Проект" Подкрепа за успех "за допълнителна работа с трудноуспяващите деца по БЕЛ и Математика .
 • Участие в Проект "Образование за утрешния ден" за повишаване на дигиталните компетенции на учениците.
 • Народни танци- срещу заплащане .
 • Напълно обновени, светли, просторни, хигиенни санитарни помещения.
 • Нови индивидуални модулни маси-чинове със столчета, съобразени с възрастта на децата. 
 • Широк, озеленен и безопасен двор за игра и почивка в свободното време.
 • Външна спортна площадка за игри и футбол на малки врати.
 • Извънкласни дейности - посещение на театър, кино, музеи ,екскурзии и др.
 • Въведен е електронен дневник с лесен достъп на родителите за получаване на своевременна информация за развитие на децата и учениците.
 • Възможност за провеждане на дигитални уроци във Виртуална класна стая.
                                                                                      

От Ръководството на 177ОУ