•  
 •  

 

 

Добре дошли

177 училище е открито през месец януари 1892 год.


През 1936-37г. е построен основният корпус. През 1956г. е построена втора сграда, а през 1986-87г. са построени  разширения, котелно помещение и физкултурен салон с олимпийски размери.


От 1988 училището прераства в Средно общообразователно училище. По това време в него се обучават 450 ученика.


За цялата история на училището през него са преминали над 180 учители и над 3500 ученика.


Днес училището разполага с 2/два/добре обзаведен Компютърни кабинети, Кабинет по химия и биология, добре оборудван физкултурен салон -Голям и Малък и  добре обзаведени 15 класни стаи. В училището работят високо квалифицирани педагогически кадри. 


Извънкласна дейност :  Мажоретен и танцов състав, секция по лека атлетика, волейбол и футбол.


Мажоретният състав участва в национални и международни фестивали. 

 

 

Какво предлага 177 ОУ?

 

 • Компетентно и качествено обучение по програмите на МОН.
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети,електронни учебници за ползване в къщи.
 • с цел олекотяване на ученическите раници .
 • Осигуряване на всяко новопостъпило дете на таблет за дистанционно обучение с предплатен интернет за две учебни години.
 • Осигуряване на шкафчета за всеки ученик за съхранение на учебниците в училище.
 • Целодневна организация на обучение – до 18.00 ч.:
 •  Самоподготовка-2ч.
 • Занимания по интереси-2ч.,
 • Организиран отдих и спорт -2ч.
 • Обяд в училище /при желание на родителите – Кетъринг с/у заплащане/.
 • Училищен бюфет със здравословни храни разрешени от МНЗ.
 • Безплатен плод , мляко , млечни продукти или сандвич за закуска.
 • Има осигурен редовен и безопасен транспорт  от  и  до околните села , с ученически автобус или месечна карта за пътуване.
 • Спокойна обстановка за учене и почивка в отделени учебни помещения.
 • Три игротеки. 
 • По-малкият  брой ученици в училището осигурява  безопасност и сигурност на децата и добра възможност на учителя за организация и контрол при усвояване на учебния материал.
 • Училището разполага с вътрешно и външно видеонаблюдение за осигуряване сигурността на учениците .
 • Изучаване на английски език – безплатно.
 • Занимания по Информационни технологии  в два Компютърни кабинети  - безплатно. 
 • Интерактивно обучение чрез преподаване на уроци с мултимедиен проектор, електронни уроци .
 • Зала с терминали и  системата „Енвижън"- един компютър-много мишки.
 • Работа по проект Занимания по интереси- допълнително обучение по Информационни технологии и Компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас .
 • Участие в Проект" Подкрепа за успех "за допълнителна работа с трудноуспяващи деца по БЕЛ и Математика .
 • Участие в Проект "Образование за утрешния ден"за повишаване на дигиталните компетенции на учениците.
 • Народни танци- срещу заплащане .
 • Напълно обновени, светли,  просторни, хигиенични санитарни помещения.
 • Нови индивидуални  модулни маси-чинове със столчета, съобразени с възрастта на децата. 
 • Широк, озеленен и безопасен двор за игра и почивка в свободното време.
 • Външна спортна площадка за игри и футбол на малки врати.
 • Голям  и Малък  физкултурен салон – секции по  футбол, лека атлетика с треньор- безплатно .
 • При желание на родителите – организирано посещение на плувен басейн - с/у заплащане/.
 • Извънкласни дейности - посещение на театър, кино, музеи ,екскурзии и др.
 • При желание на родителите – Зелено училище с/у заплащане ,Бяло -ски  училище,Синьо училище-лагер на море с/у заплащане.
 • Въведен е електронен дневник с лесен достъп на родителите за получаване на своевременна информация за развитието на децата и учениците.
 • Възможност за провеждане на дигитални уроци във Виртуална класна стая.
                                                                                      

От Ръководството на 177ОУ

 

 
 
 

 

 

Информация

 

Календар

 

Контакти