•  
  •  

 

 

История

177 училище е открито през месец януари 1892 год.

През 1936-37г. е построен основният корпус. През 1956г. е построена втора сграда, а през 1986-87г. са построени  разширение, котелно помещение и физкултурен салон с олимпийски размери и малък физкултурен салон .От 1988 училището прераства в Средно общообразователно училище. По това време в него се обучават 450 ученика.

За цялата история на училището през него са преминали над 150 учители и над 3600 ученика.

Днес училището разполага с 2/два/ добре обзаведени компютърни кабинета  с 16 лаптопа за преподавателите ,с плазмени екрани в класните стаи за интерактивни уроци и 10 лаптопа за социално слаби ученици.

Осигурили сме за всеки ученик таблет с предплатен интернет за 2 години , за работа от разстояние в условията на Карантина , които използваме и при редовните учебни занятия.

През 2020г.  изградихме  по Проект към МОН -нов STEM кабинет по природни науки , който разполага със: Самостоятелни работни места за 25 ученика, 

Система за опити с течаща вода и умивалници ,  оборудване за опити по физика  с електрически вериги  и  контролна работна маса за учител и удобни  кожени табуретки .

Училището разполага с добре обзаведени:  Голям физкултурен салон с 8 /осем/ шведски стени, 10 тенис маси ,баскетболно и волейболно игрище,

 Малък физкултурен салон - с огледала и станки за танци :народни и за Мажоретен състав  и

Външна спортна площадка за футбол на малки врати.

Има  добре обзаведени 8 класни стаи които разполагат със съвременни ергономични самостоятелни работни маси и столове ,

които се регулират спрямо височината на учениците  и  4 игротеки за Занимания по интереси с Кабинет по БДП.

В училището работят високо квалифицирани педагогически кадри . Няма нито един нередовен педагог. 

Разполагаме с богата Библиотека , която оборудвахме по Проект "Библиотеките като образователна среда "

Спечелихме  Проект на стойност 5000лв. към ПУДОС , за изграждане на Класна стая на открито ,

която ще бъде направена през лятната ваканция на мястото на съборената стара сграда до Детската градина.

Изградено е вътрешно и външно Видеонаблюдение , за осигуряване на максимална защита на учениците.

Извънкласна дейност - има безплатна  Театрална трупа ,ръководена от дипломиран режисьор за Детски и ученически състави ,

мажоретен състав, секция по лека атлетика, волейбол и футбол.

Мажоретният състав участва в национални и международни фестивали. 

През 2020г. поставихме  в коридорите на първия етаж върху напуканата подова мозайка плочи гранитогрес.

Тоалетните отговарят на всички изисквания с умивалници с топла вода.

 

Информация

 

Календар

 

Контакти