•  
  •  

 

 

Обществен съвет

І.Родители:

  • Росица Иванова Миленова - председател
  • Елисавета Георгиева Кръстева
  • Милена Красимирова Илиева
  • Десислава Тодорова Борисова
  • Фатме Ахмед Сабри

 

ІІ.

  • 1.Светла Георгиева Николова- кмет на с. Световрачене  
  • 2.Веселка Венелинова Петкова за член на Обществения съвет- Заповед № РНИ-16-РД09-440/ 10.11.2016 г.

Информация

 

Календар

 

Контакти