•  
  •  

 

 

Екип

Е. Гурсова - директор

Н. Генадиева - нач.учител

Е. Иванова - учител - БЗО

 

С.Динева - начален учител

В.Петкова - учител ФВС

А.Петков - учител БЕЛ

 

П.Бетова - учител по математика

Мария Калинова - учител по англ. език

Информация

 

Календар

 

Контакти